Lista över material enligt våra WPQR och WPS:ar

Grupp Namn Materialnummer Tjockleksområde (mm) Rördimension (mm) Svetsmetod
1.1 P235GH 1.0345 1,6 - 40 >10.6 141/111
  P265GH 1.0425
1.2 16Mo3 1.5415 1,8 - 60 >10.6 141/111/136/138
1.3 S430GP 1.0523 3 - 24 plåt / >500 135/136
4.2 15NiCuMoNb5 1.6368 3 - 80 >30 141/111
5.1 13CrMo44 1.7335 1,8 - 44 >10,7 141/111
5.2 10CrMo910 1.7380 3 - 40 >30 141/111
6.4 X10CrMoVNb9-1 (P91) 1.4903 3 - 71 >25 141/111
  X20CrMoV11-1 1.4922
8.1 304L/316L 1.4307/1.4432 1,1 - 30 >10,6 141/111/136
8.2 254SMO/253MA/TP310H 1.4547/1.4835/1.4845 3 - 24 >25 141/111/135
10.1 Duplex 2205 1.4462 3 - 44 >44 141/111/135
Compound / lucka
8.1 3R12 1.0345/1.0425/1.4306 3 - 12 >32.7 141/111/131
45 Sanicro 38 1.0425/2.4858 3 - 12 >32.7 141/111/131
43 Inconell 625 1.0345/1.5415/2.4856 3 - 34 >25 141/111/131
Påsvetsning med vatten i tub / utan vatten i tub
43 Inconell 625 1.0345/1.5415/2.4856 3,2 - 22,5 >28 131
Studding med vatten i tub / utan vatten i tub
1.1 P235GH 1.0345 5 - 15 >25 25
1.1 P235GH 1.0345 >2,5 >25 25
Tubgavel
10.1/8.1 Duplex 2205/1.4301 1.4462/1.4301 Tub: 1,4 - 5,6 >42 141
      Platta: <20
Panelsvetsning
1.2/1.1 16Mo3/P235GH 1.5415/1.0345 3 ‐ 10 >30 136/138