Boliden Rönnskär: R24 Blykaldoverk ångpanna Boliden Rönnskär: R24 Blykaldoverk ångpanna

Boliden Rönnskär: R24 Blykaldoverk ångpanna

Tillverkning och montage av nya huvar samt svetslagning av befintliga delar genom påsvetsning med Inconel 625.

Svetslagning av tryckbärande delar.

Svetslagning och utbyte av tryckbärande delar. Påsvetsning med Inconel 625 med automat.