Projekt SCA Östrand tillsammans med Highcon
Kommande projekt, SCA Östrand

Projekt SCA Östrand tillsammans med Highcon

På uppdrag av SCA har vi fått förtroendet att tillverka och montera nya panelväggar till SCA Östrands barkpanna, ÅP1. Totalvikten på panelerna uppgår till ca 30 ton. Vi har påbörjat tillverkningen, och montaget planerar vi till maj/juni 2024.

 

Detta är ett samverkansprojekt mellan två Instalco bolag; HP Welding och HighCon AB – där Highcon fått i uppdrag att ansvara för ställningarna i projektet.

 

Förutom tillverkning och montage av panelväggarna, så har vi också fått i uppdrag att utföra ytterligare arbeten åt SCA Östrand under denna period.

 

🗣️ "Jag ser detta som ytterligare ett bevis på vår kvalitet och så roligt att vi kan göra detta lokalt. SCA Östrand och HP Welding har ett historiskt samarbete som fortsätter. Att vi dessutom gör detta som ett samverkansprojekt tillsammans med Highcon visar värdet av de synergier vi kan erbjuda inom Instalco" säger Rickard Långh VD på HP Welding Sweden AB.